THE COMPANY

We have the expertise and experiences to undertake marketing research projects in the Greater China region to include:


China :

- Beijing
- Fujian
- Guangdong
- Guangxi
- Guizhou
- Hainan
- Hebei
- Heilongjiang
- Henan
- Hubei
- Hunan
- Jiangsu
- Liaoning
- Shandong
- Shanghai
- Sichuan
- Tianjin
- Yunnan
- Zhejiang

Hong Kong

Taiwan :- Taipei
- Kaohsiung
- Taichung
- Tainan
- Taitung

 

Regionally, we can also co-ordinate research projects in the following countries:

- Singapore
- Malaysia
- Indonesia
- Vietnam
- Philippines
- Thailand
- South Korea
- Japan